Polityka jakości firmy DTL Sp. z o.o.

"Istniejemy dzięki naszym klientom, a system jakości to nic innego jak zdolność do spełniania wymagań klienta"
Aby spełnić wymagania naszych obecnych i przyszłych klientów podjęliśmy decyzję o wdrożeniu udokumentowanego Wewnętrznego Systemu Jakości DTL, opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009./p>

Pełne logo DTL
KJ-PZ-2-01-Z02

Nadrzędnym celem naszej firmy jest dostarczanie wyrobów oraz usług z zakresu poligrafii, spełniających oczekiwania Klientów i pozwalających na rozwój naszej firmy na rynku poligraficznym.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • Utrzymanie i doskonalenie Systemu Jakości DTL w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015, wymagania dotyczące BHP, Ppoż., Ochrony Środowiska i warunków pracy oraz wymagania GMP i GHP;
  • Okresową ocenę satysfakcji klientów i ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Jakości DTL;
  • Podnoszenie kompetencji naszych pracowników poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
  • Rozwijanie pozytywnych, opartych na wzajemnym szacunku relacji z naszymi dostawcami;
  • Ciągłe doskonalenie procesów w celu poprawy ich funkcjonowania;
  • Dostosowanie świadczonych usług do rosnących wymagań klientów poprzez wprowadzanie najnowszych technologii i modernizację parku maszynowego wykorzystując między innymi dotacje unijne;
  • Dążenie do rozszerzenia gamy opakowań i etykiet dla branży spożywczej;
  • Dążenie do poszerzania świadczonych usług w zakresie druku offsetowego UV, cyfrowych druków arkuszowych i rolowych INDIGO;
  • Dążenie do poszerzania świadczonych usług w zakresie wykrawania laserowego oraz semirotacyjnego z lakierem UV online.

31.08.2018

Prezes Zarządu
Podpis właściciela
Zdzisław Wawak