Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. rozpoczyna się stosowanie nowego unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO. Rozporządzenie to wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Administrator

Danych Osobowych

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że Państwa dane znajdują się w naszej bazie klientów i przedstawiamy zasady ich przetwarzania.

Administratorem Państwa danych jest firma DTL Sp. z o.o. ul. Chmielna 5, 43-353 Porąbka.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  • kontaktu w sprawach biznesowych
  • realizacji umów, zamówień
  • finansowo-księgowych
  • rozpatrywania reklamacji i roszczeń

Przetwarzane dane osobowe zawierają następujące informacje:

a) w przypadku firm: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, telefon, nazwa firmy, – podanie tych danych jest wymagane do zawarcia umowy
b) w przypadku pracowników firm współpracujących oraz osób z nimi współpracujących: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, telefon

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.

W związku z powyższymi celami, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, podwykonawcy, kancelarie prawne, windykacje.

Dane przechowywane są bezterminowo.

Informujemy Państwa o przysługujących na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych prawach w odniesieniu do przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych:
a) prawo do uzyskania informacji ze strony administratora danych czy przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo dostępu do tych danych zgodnie z art.15 RODO
b) prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO
c) prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO
e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora zgodnie z art. 20 RODO
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO)., szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.giodo.gov.pl/

W celu cofnięcia zgody proszę wysłać maila na adres: biuro@dtldruk.pl

Informujemy Państwa że:
- Nie przetwarzamy Pani/Pana danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
- Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do „państw trzecich” w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Formularz kontaktowy