Zapytanie ofertowe i upublicznienia


Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/dtldrukpib/www/templates/yoo_avanti/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/dtldrukpib/www/templates/yoo_avanti/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/dtldrukpib/www/templates/yoo_avanti/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/dtldrukpib/www/templates/yoo_avanti/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Upublicznienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego nr UE/3/2017

Dotyczy projektu pn. "Wdrożenie technologii wysokojakościowego druku etykiet IML w trybie multichanel z wykorzystaniem cyfrowej maszyny zwojowej."

Działając w oparciu o zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu określonym w zapytaniu ofertowym nr. UE/3/2017 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Netflex A. Basiński Spółka Jawna

ul. Kordeckiego 12, 60-131 Poznań

Zobacz pełny tekst pisma

Tagi: etykiety IML, druk cyfrowy